Perspective

"If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person's point of view and see things from that person's angle as well as from your own". [Henry Ford]

Een gezichtspunt is een positie waaruit je naar een situatie kijkt. Het gezichtspunt dat je kiest, beïnvloedt het beeld dat je jezelf vormt van die situatie. Perspective helpt mensen om tussen verschillende gezichtspunten te bewegen en zo hun kwaliteit van samenwerken en samenleven te verhogen.

Perspective werkt als ontwikkelaar en matchmaker tussen mensen, teams en organisaties met als doel samenwerking in beweging te zetten of te versterken.

Perspective

Hollanderstraat 46
2517 HK Den Haag

+31 (0) 6 294 580 66
raw@perspective-vcb.nl